Ridge Roots

Ridge Roots by Ridge

Ons missie is om 'n positiewe verskil te maak in die lewens van ons kinders, ons ouers en ons personeel.

Ons etos

Tesame gee ons aan ons kinders die wortels om te groei en die vlerke om te vlieg.

In meer diepte

Ridge Roots is in 1994 gestig as gevolg van ‘n groeiende behoefte aan kwaliteit Graad R-onderwys in die stad. Roots het met twee Graad R-klassies in twee tydelike klaskamers op die skoolgrond begin. Die aanvraag na plek in Ridge Roots het stelselmatig gegroei en tans is daar drie Graad RR-klasse, vier Engelse Graad R-klasse en een Afrikaanseklas met Graad RR en Graad R gekombineerd.

Algemeen

Ons pre-primêre skool volg die NKV (Nasionale Kurrikulumverklaring) sillabus waar daar in Graad RR op vaardighede gefokus word en op konsepte in Graad R. Beide grade volg die Time2Read leesprogram. Psychomotor vorm deel van die leerders se weeklikse program waar leerders op ‘n holistiese wyse ontwikkel word. Tydens Psychomotor word kinders geleer om probleme op ‘n nie-agressiewe manier op te los. Leerders word die geleentheid gebied om te ontwikkel en te vorder van ‘n egosentriese na ‘n degesentraliseerde staat, van ‘n sensoriese area na ‘n kognitiewe een.

Aktiwiteite

Die leerders neem deel aan LO, swem (in die somer) dromspel, drama, musiek en beweging. Vryspel bestaan uit:
Kreatiewe werk, legkaarte, blokke, fantasie, tuinspel, sandput, trampolien, mini-sokker, klimrame, fietsbaan, waterbakke, sensoriese skinkborde.