Sport

Sport by Ridge

Ons help ons leerders om nie net beter te raak by die sport wat hulle beoefer nie, maar ons streef daarna om hulle waardevolle lesse in sportmanskap en spanwerk te leer.

In meer diepte

Ridge Junior Primêre Skool bied ‘n verskeidenheid sport aan vir beide seuns en dogters dwarsdeur die jaar met gereelde wedstryde teen ander junior skole van Pietermaritzburg. Ons is trots op ons klein sportlui en sportvroue en alles wat hulle bereik. ‘n Verskeidenheid sportsoorte word aangebied:

Seunsport

Krieket, Sokker, Atletiek, Hokkie, Rugby, Swem, Landloop

Meisiesport

Tennisette/Tennis, Sokker, Atletiek, Hokkie, Netbal, Swem, Landloop

Swem en Liggaamlike Opvoeding

Ridge glo vas daaraan dat alle kinders “waterveilig” moet wees en dat hulle sterk en gesonde liggame moet ontwikkel. Ons gekwalifiseerde sweminstrukteurs en afrigters werk nou saam met ons Sportorganiseerder en Liggaamlike Opvoeding onderwyser om sport en swem aan al ons leerders te onderrig.

Buitemuurse

Om ‘n goed afgeronde sport program aan ons leerders te bied, fasiliteer Ridge ook die volgende private buitemuurse aktiwiteite:
Ballet, Rekenaar Klub, Skaak, Drama, Monkeynastix, Sokker Klub, Klavieronderrig